Ръководство на НСРОБ

Ръководство на Национален съвет на религиозните общности в България (НСРОБ) Председател: Бирали Бирали Състав  на Управителен съвет:  Арменска общност: Гарабед Минасян Мюсюлманска общност: Бирали Бирали Протестантска общност: Грета Ганева Католическа общност: Петко Вълов Еврейска общност: София Коен   Роберт Джераси – секретар по организационната дейност

Виж повече