За нас

Националният съвет на религиозните общности в България (НСРОБ) е създаден през 2008 г. със съдействието на Дирекция по вероизповеданията към Министерски съвет.
Негови учредители са: Българска православна църква; Мюсюлманско изповедание; Арменска апостолическа църква; Централен израилтянски духовен съвет; Обединени евангелски църкви и Католическа екзархия. В последствие, Българската православна църква оттегли своето участие и в момента, редовни членове на съвета са останалите пет вероизповедания. През изминалите години НСРОБ разви многостранна дейност, която включваше провеждането на 7 годишни конференции, касаещи значими религиозни въпроси под надслова „Наука, религия, хуманизъм” и издаваше сборник с докладите от нея. Заедно с Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) организира няколко научни конференции на тема „Хармония в различията”. През тази година започва и пътуваща дискусионна програма в различните общини в страната, като началото бе поставено с дискусия на тема „Сътворението според небесните религии“ в Белица и събра заедно представители на различни вероизповедания.
НСРОБ проведе и няколко изложби на рисунки на деца от различните вероизповедания на тема : „Вярата – мечта за един по-добър свят“.
Съветът участва активно и в дискусиите по ключови обществени въпроси като борбата с езика на омразата, ксенофобията и антисемитизма, проявите на агресия на религиозна основа и др. като заема активна позиция и излиза със съответни декларации и становища. Членовете на НСРОБ взеха и активно участие в общественото обсъждане на предложените промени в Закона за вероизповеданията. По инициатива на НСРОБ и със съдействието на Столична община в няколко поредни години бе проведен и „Фестивал на религиите” представящ отделните вероизповедания.
Членовете на УС на НСРОБ водят активен диалог с посланиците на държавите от ЕС и страните от Азия и Африка и бяха осъществени и посещения по тяхна покана в Армения, Турция, Македония, Италия и предстои посещение в Мароко.
НСРОБ провежда активна благотворителна дейност в помощ на нуждаещите се, в случаи на тежки природни бедствия в страната.