Ръководство на Национален съвет на религиозните общности в България (НСРОБ)

Председател: Роберт Джераси

Състав  на Управителен съвет: 

Арменска общност: Гарабед Минасян

Мюсюлманска общност: Бирали Бирали

Протестантска общност: Грета Ганева

Католическа общност: Петко Вълов

Еврейска общност: София Коен