Управителният съвет на НСРОБ проведе първото си заседание за 2020 година

Членовете на Управителния съвет на Националния съвет на религиозните общности в България (НСРОБ) начело с председателя Бирали Мюмюн Бирали се събраха на първото работно заседание за 2020 година, което се проведе на 16 януари (четвъртък).
В рамките на работната среща беше обсъдена план-програмата за дейността на Съвета през настоящата 2020 година.
По думите на председателя на НСРОБ и заместник главен мюфтия Бирали Бирали, през 2020 година се предвижда провеждането на междурелигиозни дискусии и кръгли маси с цел опознаване религията и културата на другите религиозни общности, събиране на представители от всички тях с възможност за обсъждане на общи теми и възникнали въпроси.
Планира се организирането на обучителни семинари за директори на медицински и болнични заведения, както и за служители в администрацията, като целта е те да бъдат запознати с основни и специфични особености на религиозните потребности на пациентите.
„Надяваме се това да даде възможност за спокойствие у болните, така че влизайки в болнично заведение те да срещат разбиране и да не се притесняват по отношение на религиозните си убеждения и обязаности. Защото, все пак, комфортът на болния е пряко свързано с качеството и крайния успех на лечебния процес.“ – коментира в тази връзка председателят на Националния съвет Бирали Мюмюн Бирали.
НСРОБ вече работи по подготовката на ежегодния конкурс за рисунка за деца и младежи от различните религиозни общности, който традиционно е на тема „Вярата – мечта за по-добър свят“.
Първото планирано официално събитие, организирано от НСРОБ тази година, ще бъде дискусия на тема „Понятието за покаяние в небесните религии“ и се очаква да се проведе в началото на месец февруари в София.
„И през 2020 година НСРОБ продължава с дейността си под слогана „Заедно в нашето различие“. Желанието на Съвета е да инициира възможно повече събития в страната, така че хора от различни етноси, религии и социални прослойки да имат възможност за пряк контакт помежду си, както и за разговори по жизненоважни общи теми и въпроси.“ – заключи председателят Бирали Мюмюн по повод план-програмата за дейността на НСРОБ през 2020 година.

Автор: Л. Чаушева