Научна конференция „Хармония в различията”

По случай Международния ден за правата на човека, на 10 декември 2014 г., Националният съвет на религиозните общности в България (НСРОБ), Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и Комисията за защита от дискриминация (КЗД), с финансовата подкрепа на Дирекция “Вероизповедания” при Министерски съвет на Република България, организират научна конференция “Хармония в различията”.
Конференцията ще бъде открита в Зала “Тържествена” на УниБИТ от 9:30 часа.
Целта на конференцията е популяризиране на националната политика против дискриминация, повишаване на обществената информираност за европейските и националните политики, и за законовите инструменти за защита правата на човека.