Мюсюлманско изповедание

Мюсюлманското изповедание е автономна общност на граждани, изповядващи ислямската религия, основана на еднаквост на верската им принадлежност и религиозните обряди.

  • Адрес: София; ул. Братя Миладинови 27, Тел.: 2 9816001
  • Уеб сайт: http://www.grandmufti.bg