19.03.2015 г. НСРОБ в Медийно-културния център на Главно мюфтийство с д-р Улви Ата – аташе по социалните въпроси към посолството на Република Турция.

IMG_04612