Среща на НСРОБ с Комисията по вероизповеданията и правата на човека към НС

Komisia 1

На 12 март 2015 г. ръководството на Комисията по вероизповеданията и правата на човека към Народното събрание на Р. България се срещна с Управителния съвет на Националния съвет на религиозните общности в България /НСРОБ/. В срещата взеха участие народните представители г-н Красимир Велчев – председател на комисията, г-жа Евгения Алексиева и г-н Васил Антонов. Представителите на НСРОБ бяха д-р Рупен Крикорян – председател и представител на Арменската Апостолическа църква, пасторите Николай Неделчев и Евгений Найденов от Обединените евангелски църкви, о. Петко Вълов от Католическата църква, г-н Хайри Емин – Мюсюлманско вероизповедание, г-н Марсел Израел – секретар по международната дейност и представител на Централния израилтянски духовен съвет, д-р Камелия Славчева секретар по организационната дейност и адвокат Николай Чернев.

Представителите на НСРОБ запознаха народните представители с дейността на НСРОБ, която има седемгодишна история.

В хода на разговора се подчерта доброто взаимодействие на ръководството на НСРОБ с парламентарните комисии по вероизповедания. Обсъдиха се и актуални проблеми свързани с дискриминационни членове в Кодекса за социално осигуряване, образователните дейности и висши учебни заведения на различните деноминации, проблемите свързани с гробищните паркове, които в големите градове не достигат, а обредността при различните религии е много специфична.

Народните представители изслушаха с голям интерес предоставената информация. Г-н Велчев увери ръководството на Управителния съвет на НСРОБ, че и за в бъдеще Комисията по вероизповеданията ще продължи традицията да се консултира с НСРОБ във връзка с важни законови промени. Но той изрично подчерта, че когато става дума за законодателни инициативи, свързани с интересите на вероизповеданията, те трябва много прецизно да бъдат прецизирани, за да се защитят интересите на цялото обществото.

Срещата приключи с уверението и на двете страни, че тя е изключително навременна и полезна. Общото убеждение е, че тези дискусии трябва да станат традиция.