НСРОБ гостува в Медийно-културния център на Главно мюфтийство

На 19.03.2015 г. НСРОБ гостува в Медийно-културния център на Главно мюфтийство и се срещна с д-р Улви Ата – аташе по социалните въпроси към посолството на Република Турция. Обсъдиха се общите проблеми, които засягат всеки един човек, като бедността, болестите, зависимостите, страданието, замърсяването на околната среда и т.н. Има общочовешки проблеми, за които са необходими усилията на всички членове на обществото.  Изрази се желанието на всички, заедно да направим света едно по-добро място. Общите усилия и любовта между хората е красотата на света. Въпреки злото, вярващият човек не се отказва да прави добро. Срещата завърши с пожелания за нови дейности и начинания.