ХУМАНИЗЪМ. НАУКА. РЕЛИГИЯ: Духовните ценности и науката в полза на обществото

През юни 2014 г. излезе от печат книгата: ХУМАНИЗЪМ. НАУКА. РЕЛИГИЯ: Духовните ценности и науката в полза на обществото. Изданието е луксозно с обем 176 стр.,формат А4, с текст, схеми и фотографии. Съставители: д-.р Р. Крикорян и дфн. Ст.Пенов. Научен редактор – дфн. Ст.Пенов; редактор –д-р Севделина Николова.
Книгата е посветена на 110 г. от рождението на проф. д-р хабил.Димитър Пенов. За него е написана специална статия in Memoriam от дфн. Ст. Пенов & д-р Р. Крикорян. Патрон на проведената през ноември-декември национална конференция във Вършец и на изданието е Председателят на БАН- академик, дтн. Стефан Воденичаров, който взе участие в конференцията..
Това е съвместният тематичен сборник на Националния Съвет на религиозните общности в България и секция „Религия, вярвания, всекидневен живот“, ИИОЗ, БАН по съвместен проект с Дирекция по вероизповеданията към МС на РБ. Ръководители на проекта и съставители на сборника са зав. секцията доц. дфн. Стефан Пенов – асоц. член на НСРОБ и д-р Р. Крикорян – Председател на НСРОБ и асоц. член на ИИОЗ .
От секция „Религия“ по НИ проект на секцията участват 7 учени, които са подготвили над 50% от обема на статиите и студиите в сборника.
Със съвместна статия в сборника, отделно участват проф. А. Стефанов и
д-р Р. Крикорян.
В конференцията и в сборника участват БАН, ИИОЗ-секция “Религия”; СУ „СВ.Кл.Охридски“, Богословски факултет и Представители на основните вероизповедания в България, които членуват в НСРОБ: Арменска апостолическа православна църква; Централен израилтянски духовен съвет; Мюсюлманско вероизповедание; Католическа екзархия; Обединени евангелски църкви.