НСРОБ подписа официално споразумение с БНТ


На 02 април (четвъртък) 2020 година, в рамките на официална среща между представителите на Националния съвет на религиозните общности в България (НСРОБ) и генералния директор на Българската национална телевизия (БНТ) Емил Кошлуков беше подписано споразумение за сътрудничество между Съвета и националната медия. То е свързано с предоставяне от страна на БНТ на ефирно време, което да се ползва за нуждите на религиозните общности в България в условията на пандемията COVID-19 и обявеното в тази връзка извънредно положение в страната.
„С настъпването на извънредното положение в България НСРОБ изпрати предложение към БНТ за отпускане на ефирно време предвид ситуацията и необходимостта религиозните водачи у нас да останат във връзка с миряните от различните религиозни общности и невъзможността им в обикновени условия да отправят послания към вярващите.“ – коментира във връзка с мотивите за отправеното предложение от НСРОБ към БНТ председателят на Съвета и заместник главен мюфтия на България Бирали Бирали.
В рамките на провелата се по-рано днес среща бяха обсъдени възможностите да предоставяне на ефирно време на религиозните общности и удовлетворяването на духовните им потребности в извънредното положение.
„БНТ предостави общо три възможности на НСРОБ, които са описани и в сключеното споразумение между двете страни. Едната възможност е предаването „Вяра и общество“ да бъде разделено на три части и всяка религиозна група на ротационен принцип да има възможност да участва със свои актуални теми и обръщения към миряните. Друга възможност е предоставянето на ефирно време в рамките на предаването „Фокус“ по БНТ 2, където да се представят регионални събития на религиозните общности от четирите регионални телевизионни центрове към БНТ. Третата предоставена ни от страна на БНТ възможност е за използване на ефирно време по време на новинарските емисии.“ – коментира още след състоялата се среща председателят на НСРОБ Бирали Бирали.
По думите му, споразумението реално ще влезе в сила още тази събота, 4 април, когато в предаването „Вяра и общество“ по БНТ 1 от 14:00 часа с водещ Горан Благоев да участват представителите на различните религиозни общности, представени в НСРОБ.

Автор: Л. Чаушева