Националният съвет на религиозните общности в България направи работно посещение на Централния израилтянски духовен съвет


Националният съвет на религиозните общности в България (НСРОБ) направи работно посещение на Централния израилтянски духовен съвет в София на 24 февруари (понеделник) тази година. На работната среща, състояла се в Софийската синагога, присъстваха представители на ръководствата на двата съвета, като от страна на НСРОБ присъстваха председателят Бирали Мюмюн Бирали, адв. Грета Ганева от протестантската общност, проф. Рупен Крикорян и проф. Гарабед Минасян, представляващи арменската общност, и Роберт Джераси от еврейската общност.
Преди състоялата се среща между двата съвета НСРОБ бе поканен да се запознае с Централния израилтянски духовен съвет. В рамките на посещението от страна на НСРОБ всеки имаше възможността да представи пред останалите присъстващи своята религиозна общност. Председателят Бирали Бирали разказа за работата на НСРОБ и добрите практики на сътрудничество между вероизповеданията у нас. Представителите на ръководството на Централния израилтянски духовен съвет бяха запознати с текущите проекти на Националния съвет, като акцентът беше поставен върху междурелигиозните дискусии, които в момента се водят и ще продължават да се организират с участието на различните изповедания. Представени бяха и други съвместни проекти между религиозните общности в България, имащи за цел преодоляването на негативните нагласи и предразсъдъците между вероизповеданията.
Срещата на НСРОБ с представителите на еврейската общност у нас е от поредицата срещи, които Националният съвет провежда с представителствата на различните вероизповедания у нас. Преди близо две седмици ръководството на НСРОБ проведе среща с Висшия мюсюлмански съвет (ВМС), централния колективен орган на Мюсюлманско изповедание.

Автор: Л. Чаушева