Среща на немския посланик с представители на религиозните общности

3837_largeНа 14 октомври 2013 г. по покана на посланика на Федерална република Германия, Негово Превъзходителство г-н Матиас Хьопфнер, се проведе среща в посолството с Националния съвет на религиозните общности в България (НСРОБ). Това е част от поредицата срещи, които различните посланици – акредитирани в София, провеждат с водачите на вероизповеданията, членове на НСРОБ. Предметът на разговор беше междурелигиозният диалог и общите проблеми във връзка с новите закони в България в контекста на европейската общност.
На срещата приоритет беше отдаден на ролята на религиозните общности за справянето със спешни, неотложни действия:
1. увеличаването на емигрантската вълна в България;
2. трафикът на хора;
3. участието на религиозните общности в социални служения – работа с наркозависими, бездомни, домове за деца, лишени от родителски грижи и др.
Посланикът изказа своето задоволство от активното включване на различните религиозни общности, както и яснотата, точността и конкретиката в предложенията за изменение и допълнение на новия проектозакон за вероизповеданията в България.
Молбата на Негово Превъзходителство е такъв род срещи да станат регулярни, като вратата на посолството ще бъде винаги отворена за провеждане на дискусии, излагане на мнения и на предложения и дискутиране върху проекти, които все още не са разглеждани в България.