За нас

Националният съвет за религиозните общности в България (НСРОБ) е създаден през 2008 г. по инициатива на Дирекцията по вероизповеданията към Министерски съвет. Негови учредители и редовни членове са: Българска православна църква; Мюсюлманско изповедание; Арменска апостолическа църква; Централен израилтянски духовен съвет; Обединени евангелски църкви и Католическа екзархия. Дейността му включва организацията на конференции, касаещи значими религиозни въпроси. Съветът участва активно и в дискусиите по ключови обществени въпроси като антиправителствените протести, проявите на агресия на религиозна основа и др. Освен това провежда благотворителна дейност, насочена основно към бежанците на територията на страната.