В България се състоя първата по рода си междурелигиозна конференция

Free Interfaith Community Forum
„Не сме стопили различията, но се научихме да бъдем заедно и да се чуваме!“ бе мотото на тазгодишната междурелигиозна дискусия.

От 25 до 27 ноември 2011 г. в гр. Вършец се състоя първата конференция, организирана от Националния съвет на религиозните общности в България (НСРОБ) на тема „Хуманизъм, наука, религия в полза на обществото“ в съответствие на избраната от НСРОБ висша цел да работи за сътрудничество между различните религиозни общности за духовното развитие на българското общество. Водачи и представители на основните 6 религиозни деноминации у нас взеха активно участие в отворена дискусия по актуални теми. Представителите на Института за изследване на обществата и знанието към БАН, Богословският факултет към СУ, Арменската апостолическа православна църква, Централният израилтянски духовен съвет, мюсюлманското изповедание, Католическата екзархия и Обединените евангелски църкви си подадоха ръка в името на солидарността и толерантността едни към други, стигайки до заключението, че не е трудно да се говори на един език, който гради мостове и сближава, а не води до разделение.

„Интензивните и откровени дискусии показаха, че ние можем да имаме доверие помежду си, да споделим дълго таени болки от злоупотреби със словесни щампи и наложени стереотипи и да имаме силата да се погледнем през очите на другия, да разберем неговата позиция и да имаме смелостта да поискаме прошка, ако грешим. Във времето на духовна криза и дефицит на вяра, когато сме разтревожени от напрежението в света, във време, когато нетолерантното говорене намира благодатна почва в обществото, във времето, когато насилието става модел за поведение, ние, участниците в конференцията, сме убедени, че постигнатият диалог е в унисон на парадигмата за разбирателство в духа на Европейската харта за правата на човека.”

Участниците в конференцията се обединиха около идеята този диалог да продължи, като инициират срещи с държавните институции, утвърждавайки ролята на НСРОБ като коректив.