Среща на Управителния съвет на ОЕЦ с Управителния съвет на НСРОБ

На 16 април 2019 г. беше проведено разширено заседание на Управителния съвет на Обединени евангелски църкви в България (ОЕЦ). Освен националните ръководители на 14-те евангелски деноминации, съставляващи сдружението, присъстваха също така и представители на 15 неправителствени организации, които са асоциирани членове на ОЕЦ. Такова заседание се провежда няколко пъти годишно, а в случая имаше ролята и на подготовка за предстоящото Отчетно-изборно годишно събрание на ОЕЦ, планирано за 11 май, събота.
В края на заседанието на УС на ОЕЦ беше проведена среща с представители на еврейското, арменското, католическото и мюсюлманското вероизповедания, участващи в Националния съвет на религиозните общности в България (НСРОБ). Присъстваха Роберт Джераси (Духовен съвет на „Шалом“; бивш председател на Централния израелтянски духовен съвет; секретар на НСРОБ); проф. Рупен Крикорян (Арменска общност; дългогодишен председател на НСРОБ; участвал в изготвянето на Закона на вероизповеданията от 2002 г.); о. Петко Вълов (Католическа апостолическа екзархия в България; енорийски свещеник в Ново Делчево); Бирали Бирали (заместник главен мюфтия; председател на НСРОБ) .
Срещата бе открита с уводни думи от председателя на ОЕЦ п-р Румен Борджиев и секретаря на ОЕЦ адв. Грета Ганева. Те представиха съответно домакините и гостите, изявявайки радостта си от факта, че подобна среща е възможна. От страна на евангелската общност адв. Ганева е представител в НСРОБ. Настоящата среща бе замислена като повод за взаимно опознаване и протягане на ръка за сътрудничество в сферата на борбата срещу езика на омразата.

Съпричастност от ОЕЦ за пожара в Париж
По повод тежкия пожар в 850-годишната катедрала „Нотр Дам“ зам.-председателят на ОЕЦ Влади Райчинов изрази споделени съчувствени думи към о. Петко Вълов от името на ОЕЦ. През тези дни, когато Западната църква отбелязва Страстната седмица, българските евангелисти поддържат в молитвите си своите братя и сестри католици във Франция. Въпреки че пламъците на огъня погълнаха целия покрив и основната кула на катедралата, в същото време всички сме облекчени, че няма човешки жертви и че ключови елементи от споделената европейска култура като Трънения венец и мантията на св. Луи IX са били опазени. „Христовата църква е преди всичко сбор от вярващи хора – отбеляза Влади Райчинов в обръщението си. – Храмовете и сградите може да идват и да си отиват, но Църквата ще устои във всичко. Споделяме обаче съпричастност към целия френски народ за огромната загуба и в частност към католиците в страната. Моля, предайте им от името на евангелската общност в България, че ние се молим за милост и благодат свише върху тях.“
В края на заседанието беше приет документ от Обединени евангелски църкви, изразяващ съпричастност с френските вярващи след пожара на парижката катедрала. Документът бе връчен официално на отец Петко Вълов с молба да бъде предаден на католическите християни във Франция.

Изявление на Бирали Бирали
Председателят на НСРОБ (и зам.-председател на Главно мюфтийство) Бирали Бирали изрази радост за срещата между НСРОБ и представителите на протестантската общност, което е било една от целите на съвета от създаването му преди дванайсет години. „Националният съвет не е екуменическа организация, търсеща обединение на религиите – подчерта той. – Основният ни логунг е: „Запазвайки нашето различие, да бъдем заедно.“ Стремежът ни е да се опознаем и да имаме възможности за подобни срещи.“
Г-н Бирали уточни, че през последните години НСРОБ работи с обновена енергия за взаимно опознаване. Споделената културна платформа е поле за изграждане на доверие и познанство помежду ни, за да можем да живеем заедно на този свят.
Като численост, отбеляза той, мюсюлманите в България са около един милион. Най-малката им организационна структура са „мюсюлманските настоятелства“ (поддържат текущата дейност на изповеданието, съдействат на местния свещенослужител, отговарят за управлението на вакъфските имоти). Те са около 1500 в цялата страна, като приблизително толкова са и джамиите. Техните структури се обвързват в двайсет районни мюфтийства, а където районите са по-големи, има и пет наместничества. Всички те са свързани с Главно мюфтийство, чието седалище е в София.
Основните дейности на изповеданието са: курсове по религия (предимно през лятото или годишни); поддържане на три средни духовни училища и Висш ислямски институт; социални дейности (за 300 сирачета; бедни семейства; болни и самотни).

Изявление на Роберт Джераси
Представителят на еврейската общност Роберт Джераси представи поздрав от София Коен, председател на Централния израелтянски духовен съвет.
„Знаем каква любов и подкрепа сме чувствали през годините от страна на протестантите – емоционално призна той. – Много материали сте ни давали. Много неща имаме общи, особено в първата половина на Библията.“ Той се присъедини с голяма болка към обръщението на ОЕЦ към Католическата църква по повод пожара в Париж. „Такова събитие преди светлите празници дали не е Божий знак към човечеството, за да се озаптим като общество в нашата злоба, алчност и агресия?“, размишляваше на глас Роберт Джераси.
Специална благодарност той отправи и за ролята на адв. Грета Ганева, чиято експертиза е от особено значение за НСРОБ. След това подчерта, че една от най-големите победи на общия демарж на НСРОБ в Комисията по вероизповеданията към НС е отпадането на данък смет за религиозните храмове. Успех е и удържането на безумните напъни от страна на патриотичните сили да видоизменят Закона за вероизповеданията през есента и зимата.
Като основна трудност в дейността на НСРОБ, сподели г-н Джераси, е неучастието на Българската патриаршия. Всички членове на съвета са единодушни, че им липсва присъствието на покойния митрополит Кирил, с когото са имали прекрасни отношения приживе. Досега в продължение на цели шест месеца националният съвет така и не успява да получи аудиенция при българския патриарха. Планира се енциклопедия с основните религиозни празници на всяко изповедание; брошура с опис на вярванията и храмовете. Ала всичко това е в застой поради липсата на комуникация с БПЦ-БП.
Еврейската общност в България наброява около 5000 души. Те са представени от Организацията на евреите в България „Шалом“, а духовната им общност е Централният израелтянски духовен съвет в България.

Изявление на Рупен Крикорян
Представителят на арменската общност проф. Рупен Крикорян отправи поздрав от името на НСРОБ, пожелавайки успех в цялата дейност на ОЕЦ. В една епоха, когато езикът на омразата взема все по-големи размери, ние търсим платформа за опознаване и взаимно разбиране, подчерта той. Вероизповеданията в състава на НСРОБ са заедно от 12 години и са не само приятели, а и съмишленици. Особено място в съвета имат Обединени евангелски църкви. „Особена благодарност изказвам за участието на адвокат Грета Ганева – изтъкна проф. Крикорян. – Тя даде не само блестяща защита на евангелско-протестантската общност, а и на НСРОБ.“
За да е по-пълна религиозната картина, националния съвет провежда конференции за взаимно опознаване. Издава се и специален сборник с ценни доклади. По повод слогана „Заедно в своята различност“ има воля за търсене на пресечни точки помежду си. Така се отправя важно послание, което е изключително значимо за България. НСРОБ публикува и декларации срещу омразата като например Луковия марш.
Толерантността и единението не са само думи, подчерта Рупен Крикорян. Особен успех е имало преди години при поредицата самоубийства, когато президентът се е обърнал към НСРОБ с молба всички религии да се съберат за общ молебен срещу това тежко социално явление. „Отговорихме, че общи молитви няма как да направим, но можем да се съберем, за да адресираме случващото се“, припомни той. Впоследствие това отделните изповедания проведоха свои собствени молитвени служби по този проблем и наистина самоубийствата прекъснаха.

Изявление на о. Петко Вълов
Отец Петко започна обръщението си с цитат от папа Франциск: „Бог ни е пожелал така различни.“ Това са силни думи предвид историята на църквата, изтъкна той.
В България католическата общност наброява около 50 хиляди души. Има 55 свещеници и 60 монахини. Не разполагат понастоящем с образователни институции (за разлика от времето преди 1953 г., когато се е провел процесът срещу католическите духовници). Разделени са в три диоцеза (два римокатолически в Пловдив и Русе; и един за католиците от източен обред). Има неделни училища към енориите (където помагат и монахини, и младежи); скаути; провежда се благотворителна дейност („Каритас“). Поддържа се и проект за интегриране на бежанци.
Първият епископ на София е от 1607 г. Първото печатно произведение е „Абагар“. Петър Богдан пише история на България. Още от онези времена имат класно училище, като по-будните деца са били изпращани на обучение в Италия. През 1688 г. е Чипровското въстание. Иначе католически епископи е имало още на Сардикийския събор.

Заключителна дискусия
П-р Румен Борджиев изрази благодарност за споделените виждания и за обществените дейности на представените вероизповедания. В кратка дискусия бяха обменени мисли и идеи по отношение на т.нар. Празник на религиите (инициатива на НСРОБ); бяха споделени разкази за съвместно отбелязване на важни годишнини (в Стара Загора); бяха изтъкнати опитите за възстановяване на института на военното свещеничество (инициатива на Сдружение „Св. Георги Победоносец“).
Бирали Бирали сподели надежда за продължаване на сътрудничеството помежду ни в регионални срещи и в рамките на НСРОБ. Само по този начин можем да се противопоставяме на езика на омразата и ксенофобията, заключи той.

16 април 2019 г.
Влади Райчинов