Седма научна конференция, организирана от НСРОБ

logo

На 4 и 5 декември 2017 година, в гр. София, със съдействието на дирекция Вероизповедания към Министерски съвет на Република България, Националният съвет на религиозните общности в България, заедно с Института за междурелигиозен и етно-културен диалог към НСРОБ, организира своята Седма годишна конференция на тема: “Религиозното образование и възпитание в конфесионален и институционален дискурс – европейски практики и опит”.

Конференцията ще се проведе в Еврейския дом в гр. София, като ще започне в 14 часа на 4 декември 2017 година.

Участие ще вземат шестте традиционни за България изповедания – членове на НСРОБ, както и представители на БАН, СУ, НБУ, УниБИТ, ЮЗУ, Институт за Прогресивно образование, Богословски факултет на СУ, ВДУ “Св. Тривелий”, Висш ислямски институт, Център за изследване на исляма и др.