СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

„Не сме стопили различията, но се научихме да бъдем заедно и да се чуваме!“
Може би само това изречение е достатъчно, като заключение на току що завършилата първа конференция организирана от Националния съвет на религиозните общности в България (НСРОБ) на тема „Хуманизъм – наука – религия в полза на обществото“ в съответствие на избраната от НСРОБ висша цел да работи за сътрудничество между различните религиозни общности за духовното развитие на българското общество.
Срещата на представителите на „Института за изследване на обществата и знанието“ към БАН, Богословския факултет към СУ, Арменската апостолическа православна църква, Централния израилтянски духовен съвет, Мюсюлманското изповедание, Католическата екзархия и Обединените евангелски църкви доказа, че в името на солидарността и толерантността не е трудно да се говори на един език, който гради мостове и който ни сближава, а не ни разделя.
Интензивните и откровени дискусии показаха, че ние можем да имаме доверие един на друг, да споделим дълго таени болки от злоупотреби със словесни щампи и наложени стереотипи и да имаме силата да се погледнем през очите на другия, да разберем неговата позиция и да имаме смелостта да поискаме прошка, ако грешим.
Във времето на духовна криза и дефицит на вяра, когато сме разтревожени от напрежението в света, във време, когато нетолерантното говорене намира благодатна почва в обществото, във времето когато насилието става модел за поведение, ние участниците в конференцията сме убедени, че постигнатия диалог е в унисон на парадигмата за разбирателство в духа на Европейската Харта за правата на човека.
Участниците в конференцията се обединиха около идеята този диалог да продължи инициирайки срещи с държавните институции утвърждавайки ролята на НСРОБ като коректив.
„И не хулете вярата на другите, за да не похулят и те вашата вяра в незнание……!“