Ръководството на НСРОБ се срещна със заместник министър-председателя

Ръководството на НСРОБ с Меглена Кунева
На 09.05.2015 се проведе среща на Ръководството на НСРОБ със заместник
министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните
въпроси Меглена Кунева. На нея се обсъдиха актуални въпроси в сферата на
образованието, социалната област, малцинствената политика, работата с емигранти,
трафик на хора, повишаване културата на обществото по въпросите на вероизповедните
общности и сигурността на страната ни.