Подписано споразумение за сътрудничество между КЗД и НСРОБ

На 12 март 2019 година в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) бе подписано споразумение за сътрудничество между Комисията и Сдружение „Национален съвет на религиозните общности в България“. Споразумението бе подписано от Ана Джумалиева, председател на КЗД, и Бирали Бирали, председател на Управителния съвет на Сдружението. Целта на споразумението е да се обединят усилията на двете страни за насърчаване на разбирателството и взаимоуважението спрямо хора с различни верски убеждения в България, разпространение на знания и провеждане на образователни програми в духа на толерантността, организиране и реализиране дейности за създаване на по-добра жизнена и духовна среда. Взаимното желание за развитие на сътрудничество и съвместна дейност се изразява в методическа и експертна подкрепа; поддържане и насърчаване на официални и неофициални контакти за партньорство; подготовка, осъществяване и популяризиране на различни инициативи и информационни кампании; съвместно участие в събития, проекти, обучения, семинари и други инициативи, свързани с реализирането на политиките за равни възможности и недопускане на дискриминация. На събитието присъстваха още членовете на КЗД Баки Хюсеинов, зам.-председател, Златина Дукова, Сабрие Сапунджиева, Орлин Колев и Петър Кичашки. От страна на Сдружението на събитието бяха още Рупен Крикорян, Роберт Джераси и Петко Вълов.