НСРОБ проведе ежегодното си отчетно събрание


Националният съвет на религиозните общности в България (НСРОБ) проведе ежегодното си общо отчетно събрание на 30 септември (понеделник) 2019 година. В него участие взеха по трима делегати от всяка официално представена в националния съвет религиозна деноминация.
Сред официалните гости на проведеното събрание бяха Емил Велинов – директор на Дирекцията „Вероизповедания“ към Министерски съвет и Елка Бозова – представител на Комисията за защита от дискриминация.
Акцентът по време на събранието на НСРОБ беше поставен върху отчетния доклад на дейностите на Съвета през изминалата 2018 година, който бе представен от настоящия председател Бирали Мюмюн Бирали. Направен беше също така и финансов отчет за предходната година.
„И през изминалата 2018 календарна година религиозните общности членове на НСРОБ продължиха многогодишната традиция да работят успешно под егидата на нашия слоган „Заедно в нашето различие“. – заяви Бирали Бирали. Предвид настъпилите промени в ръководството на Съвета през изминалата 2018 година той отрази, че тя е била динамична и не пропусна да изтъкне положителните постижения на д-р Рупен Крикорян, работил усърдно и всеотдайно като председател на НСРОБ в продължение на 11 години.
В доклада си председателят Бирали Бирали очерта всички успешно реализирани през календарната 2018 години инициативи, събития и срещи на НСРОБ и благодари за приноса за това на членовете на УС на Съвета.
В рамките на проведеното общо отчетно събрание НСРОБ официално прие нов член – проф. Гарабед Минасян, представител на арменската общност у нас.
В обръщението си към заседателите Емил Велинов от Дирекция „Вероизповедания“ изказа желанието си досегашното сътрудничество между Дирекцията и НСРОБ да продължи и в бъдеще. Той акцентира върху това, че в лицето на Съвета той вижда достоен партньор, с който досега са решавани не един парливи въпроси. По думите на Велинов, в момента законодателната власт има нужда от консултиране с различните религиозни общности у нас, а НСРОБ е един достоен мост, за да се случва този процес адекватно и актуално.
Заседанието беше закрито с благодарностите от страна на председателя на НСРОБ Бирали Мюмюн Бирали към своите колеги и с пожелания за още по-успешна дейност през настоящата 2019 година.

Автор: Л. Чаушева