НСРОБ отбеляза Международния ден за правата на човека с проведена междурелигиозна дискусия в столицата


„Религиозните права на човека в контекста на демократичните промени“ беше темата на дискусията, която НСРОБ проведе по случай Международния ден за правата на човека съвместно с Мюсюлманското изповедание у нас. Инициативата, в която участие взеха представители на различните религиозни общности, представени в Съвета, се състоя на 10 декември (вторник) тази година в Медиен-културен център към Главно мюфтийство в столицата.
Сред участниците в дискусионното събитие бяха проф. Гарабед Минасян от арменската общност, адв. Грета Ганева – представител на протестантите, Роберт Джераси от еврейската общност и Хайри Емин от Мюсюлманско изповедание. От Дирекция по вероизповеданията към Министерски съвет участие в събитието взеха д-р Жасмина Донкова и проф. Владимир Градев. Модератор на дискусията беше правозащитникът и главен редактор на онлайн платформата за човешки права „Маргиналия“ Юлиана Методиева.
По време на дискусионното събитие бяха обсъдени редица важни и актуални въпроси, свързани с правата на човека и религиозните свободи. Защо точно 10 декември бива честван днес като Международен ден за правата на човека? От представителите на различните религиозни групи бяха дадени редица примери за това как българската държава през годините е нарушавала религиозните им права и свободи. Това естествено повдигна темата за нуждата от ненамеса на държавата в религиозните дела на вероизповеданията, но и провокира противоречиви позиции у дискутиращите. Засегнат беше и въпросът допустима ли и е доколко обратната намеса – религиозните общности да взимат отношение по държавните въпроси, като бяха дадени примери с позициите на БПЦ и протестантската общност и активността им във връзка с несъгласието за приемане на Истанбулската конвенция, Закона за социалните услуги и като цяло промените в социалното законодателство у нас.
Някои от дискутиращите изразиха притесненията си във връзка с все по-утвърждаващата се тенденция към секуларизация на обществото и липсата на стремеж към развитие на религиозния живот на общностите.

Участниците в междурелигиозното събитие бяха единодушни по въпроса, че съществуването на НСРОБ е от изключително голямо значение, тъй като отстоява религиозните права и свободи на всички официални религии в България.
Международният ден на човешките права се чества на 10 декември от 1950 година. Изборът на точно тази дата не е случаен. Именно на 10 декември 1948 година Всеобщата декларация за правата на човека е приета от Общото събрание на ООН. Декларацията е най-превежданият документ в света, достъпна е на 375 езика и диалекта. Това е първият документ с международен характер, който е фокусиран върху правата на човека и действа с еднаква сила за всички човешки същества на този свят. По-късно се създават и други международни документи за човешките права, с което се отваря една нова страница в правния мир на човечеството. Всеобщата декларация за правата на човека се състои от 30 члена, които са доразвити в последващи международни споразумения, регионални инструменти за защита на човешките права, национални конституции и закони.

Автор: Л. Чаушева