Нов председател и нов УС на НСРОБ


На 31 май 2018 година, в София бе проведено редовното Общо събрание на Националния съвет на религиозните общности в България.

За членове на Управителния Съвет бяха избрани:

Бирали Бирали – Заместник-главен Мюфтия и представител на Мюсюлманската Общност
адв. Грета Ганева – представител на Протестантската Общност
отец Петко Вълов – представител на Католическата Общност
д-р Рупен Крикорян – представител на Арменската Общност
София Коен – Представител на Еврейската Общност

За председател на НСРОБ бе избран г-н Бирали Бирали.