Категорично отхвърляме екстремизма и радикализма във всички негови форми

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от Националния съвет на религиозните общности в България (НСРОБ)

Категорично отхвърляме екстремизма и радикализма във всички негови форми

Членовете на Националния съвет на религиозните общности в България изказват своите най-дълбоки съболезнования на близките и роднините на загиналите журналисти и полицаи в Париж. Ние категорично отхвърляме екстремизма и радикализма във всички негови форми и заклеймяваме терористичния акт извършен в Париж срещу журналисти на списанието „Шарли Ебдо“.

Като колективен член на световната организация „Религии за мир“, ние се противопоставяме на всяко насилие и акт на агресия, които се използват, като оправдание на терористични действия в името на религията. Атаката срещу списание „Шарли Ебдо“ е атака срещу свободата на словото, срещу правата на човека и срещу всяка религия.

Независимо от различните ни религиозните традиции ние сме призвани да стоим обединени в усилията си да запазим достойнството и уважението към другия в хармония с духовните и моралните ни учения – да живеем заедно в своята различност.

Само заедно, можем да изградим общество, което в името на хуманизма и съхранението на световното семейство, зачита достойнството на всеки един човек.

 

Председател на НСРОБ,

Д-р Рупен Крикорян

08.01.2015, София