(Bulgarian) Представители на пет религиозни общности ще вземат участие в дискусия на тема „Понятието за откровение в небесните религии“

!