Известие – покана за свикване на Общо събрание на НСРОБ

24 април 2018
гр. София
Управителният съвет на Националния съвет на религиозните общности в България свиква редовно годишно Общо събрание на НСРОБ.
Общото събрание ще се проведе на 31 май 2018 година, в офиса на Католическата Екзархия на ул. “Люлин Планина” 5, от 14 часа.
Дневен ред на Общо Събрание на НСРОБ
1. Отчет за дейността през 2017 година
2. Финансов отчет за 2017 година
3. Промяна на устава на НСРОБ
4. Проект-Програма за дейността през 2018 година
5. Утвърждаване на УС на НСРОБ
6. Промяна на членове на Общото Събрание
7. Разни

Председател на НСРОБ:
Д-р Рупен Крикорян

24 Април 2018 година
София