Главно мюфтийство ще проведе дискусията „Ислямофобия: причини и следствия“

Главно мюфтийство ще проведе дискусията „Ислямофобия: причини и следствия“

В края на месец март Отдел „Медии и култура“ на Главно мюфтийство ще проведе дискусия на тема „Ислямофобия: причини и следствия“.

Тя ще се състои на 26 март (вторник) 2019 година от 17:30 часа с участието на доц. д-р Михаил Иванов – преподавател в Нов български университет, д-р Ариф Абдуллах – преподавател във Висшия ислямски институт (ВИИ) и председател на Научноизследователския център към ВИИ и Хайри Емин – експерт в Отдел „Международни дейности“ на Главно мюфтийство.

Дискусията ще бъде модерирана от д-р Кадир Мухаммед, който също е преподавател във ВИИ.

Очаква се събитието да бъде предавано на живо в официалната страница на Главно мюфтийство в социалната мрежа Facebook: www.facebook.com/Grandmufti.bg