For Media

Нов председател и нов УС на НСРОБ

На 31 май 2018 година, в София бе проведено редовното Общо събрание на Националния съвет на религиозните общности в България. За членове на Управителния Съвет бяха избрани: Бирали Бирали – Заместник-главен Мюфтия и представител на Мюсюлманската Общност адв. Грета Ганева – представител на Протестантската Общност …

See more

Известие – покана за свикване на Общо събрание на НСРОБ

24 април 2018 гр. София Управителният съвет на Националния съвет на религиозните общности в България свиква редовно годишно Общо събрание на НСРОБ. Общото събрание ще се проведе на 31 май 2018 година, в офиса на Католическата Екзархия на ул. “Люлин Планина” 5, от 14 часа. …

See more

(Bulgarian) Празник на религиите 2016

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

See more