Events

Подписано споразумение за сътрудничество между КЗД и НСРОБ

На 12 март 2019 година в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) бе подписано споразумение за сътрудничество между Комисията и Сдружение „Национален съвет на религиозните общности в България“. Споразумението бе подписано от Ана Джумалиева, председател на КЗД, и Бирали Бирали, председател на Управителния съвет на …

See more

Известие – покана за свикване на Общо събрание на НСРОБ

24 април 2018 гр. София Управителният съвет на Националния съвет на религиозните общности в България свиква редовно годишно Общо събрание на НСРОБ. Общото събрание ще се проведе на 31 май 2018 година, в офиса на Католическата Екзархия на ул. “Люлин Планина” 5, от 14 часа. …

See more

(Bulgarian) Празник на религиите 2016

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

See more

National Art Competition for Children’s Drawings Theme: “Faith – a dream for a better world”

In connection with the etesian “Festival of Religions”, which will take place on 25 September 2016, The National Council of Religious Communities in Bulgaria, in partnership with the Municipality of Sofia is organizing: National Art Competition for Children’s Drawings Theme: “Faith – a dream for …

See more

The Fifth Scientific Conference organized by NCRCB

In October 16th — 18th, 2015 the yearly Scientific Conference with International participation will be held in Varshetz, Bulgaria. The organizers of this event are the National Council of Religious Communities in Bulgaria and the Institute for Inter-religious and Ethno-cultural dialogue, under the Patronage of …

See more