Декларация против създаването на напрежение на етническа или религиозна основа

ДЕКЛАРАЦИЯ

на

НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ

Във връзка със зачестилите в последно време случаи на етническа и религиозна нетолерантност, грубо неуважение и престъпно посегателство срещу  храмове и религиозни символи, неспазване на Закона за Вероизповеданията и Конституцията на Република България,  изразяващи се включително и в прояви на открито насилие:

Ние, представителите на традиционните за България вероизповедания, водени и вдъхновявани от верските си убеждения, заявяваме своята категорична позиция против всяка проява в нашето общество на дискриминация и създаване на напрежение на етническа или религиозна основа.

Ние сме водени единствено от стремеж за единение на българския народ и затова призоваваме гражданите от български, турски, еврейски, ромски, арменски и друг произход, както и чужденците, и бежанците, които по силата на обстоятелствата търсят убежище и нов дом в България, заедно да обединим своите усилия  и да дадем пример на добронамереност, взаимно уважение и търпимост. Нека заедно да изграждаме една подредена, привлекателна, просперираща майка  България – дом за нашите деца.

И както вече исторически е утвърдено България да се нарича държавата на духа, нека с общи усилия и с помощта на Бог да превърнем нашата Родина в „Общество на толерантност“, където българи, турци, роми, арменци, евреи и други да живеят щастливо, в задружие и при взаимно уважение и разбирателство.

В света съществува универсално валиден принцип: Ако искаме да изградим едно хуманно, хармонично и толерантно общество, ние трябва да уважаваме правото на вяра и волеизявление и на различните от нас.

Ето защо, нашето мото е: “Заедно в своята различност”.

От своя страна, представителите на традиционните за България религиозни общности, като отразяват многообразието на Божията творческа дейност, изявена най-вече във видимата природа и сътворението на човека, като венец на творението, с решимост ще продължат да работят със слово и дело за увеличаване на доверието и градивното взаимодействие между различните етноси и религии, утвърждавайки културното многообразие в нашето общество.

Ние сме длъжни да работим за това и с нашия пример да убеждаваме обществото, че то трябва да се усъвършенства и да приема многообразието на хармоничното съществуване на всички хора, защото България е наш общ  дом и ние имаме както привилегии, така и отговорности към него.

Дълг на всички нас е да обединим своите усилията за достойните и общи за всички нас цели:

БЪЛГАРИЯ – общ дом на нашите деца!

БЪЛГАРИЯ – пример за етническа и религиозна толерантност!

БЪЛГАРИЯ – държава на Духа!

от НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ

София, 3 юли 2015 г.