Декларация по повод националната кампания „Водачи и пешеходци за толерантност на пътя“

Уважаеми г-н министър, представители на религиозните общности, държавни институции, медии, дами и господа,

Националният Съвет на религиозните общности в България (НСРОБ), осъзнавайки своята отговорност и съпричастност към темата на днешната среща, изразява своята готовност за включване в тази изключително важна национална кампания.

Обединени от общите за монотеистичните религии духовни ценности и морално-етични принципи, в които човешкият живот се възприема като сътворен и поверен от Твореца като най-висше благо, ние призоваваме към осмисляне и осъзнаване на тази ценност.

Всеки един от нас и обществото като цяло сме длъжни да съхраним живота.

В тази мисия, родителите носят основна отговорност за възпитанието на своите деца, а всички възрастни трябва да бъдем позитивния пример за подрастващите.

Възпитанието в тези ценности започва от най-ранна детска възраст в семейството и продължава в училище, с усилието и примера на цялото общество.

Ние, членовете на НСРОБ, изразяваме своята готовност да се включим в разработването на една дългосрочна визия и работа в своите верови общности, както и в системата на българското образование.

Убедени сме, че само последователен личен пример, дългосрочни усилия и партнирането на всички институции може да доведе до осезаемо намаляване броя на жертвите на ПТП, както и до създаване на модели на поведение, които са отговорни към цялото общество.

Спасявайки един човешки живот ние спасяваме цяла вселена.
Да съхраним живота!

Д-р Рупен Крикорян
Председател на НСРОБ
13 ноември 2014 г.


Може да свалите практическите инструкции на КАТ от тук: Препоръки за предпазване на участниците в движението