НСРОБ ще бъде партньор на Министерство на здравеопазването в националната кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията в България

На официална среща, проведена между Националния съвет на религиозните общности в България (НСРОБ) и Министерство на здравеопазването, стана ясно, че двете страни ще бъдат партньори в рамките на официално стартиращата днес Национална информационна кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията в България. Това е инициатива на здравното министерство, която ще премине под мотото „Да! За живот!“. Официалната среща между членове на НСРОБ начело с председателя Бирали Мюмюн Бирали и министъра на здравеопазването Кирил Ананиев се проведе на 4 ноември (понеделник) 2019 година.
Двете страни обсъдиха начините, по които различните религиозни общности в България може да вземат участие в информационната кампания на здравното министерство. Разгледани бяха и идеи за съвместни дейности между вероизповеданията, които да реализират заедно по време на този информационен проект.
По думите на председателя на НСРОБ Бирали Бирали, националният съвет ще вземе участие в тази важна кампания на здравното министерство, като се предвижда в близко бъдеще да бъдат организирани и проведени срещи с директорите на различни частни и държавни болнични заведения. Идеята е да се организира еднодневен семинар, в който медицинските лица и здравните служители да бъдат запознати със спецификите на различните религии. Това би допринесло за осигуряването на адекватни и съобразени с религиозните различия здравни грижи за пациентите.
„Партньорството на НСРОБ с Министерство на здравеопазването в рамките на Национална информационна кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията в България е доказателство за съпричастността на различните религиозни общности и отдаваното от тяхна страна огромно значение на тази важна тема.“ – каза още председателят на НСРОБ Бирали Бирали.
Националната информационна кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията в България стартира официално днес с пресконференция на здравния министър Кирил Ананиев. Целта на инициативата е да се повиши осведомеността на обществото относно същността и значението на донорството на органи.

Автор: Л. Чаушева