Ръководство на Национален съвет на религиозните общности в България (НСРОБ)

С решение на ОС на НСРОБ от 30.05.2017 и на решение на СГС от 14.07.2017 е избрано следното ръководство:

Председател: Рупен Крикорян

Състав  на Управителен съвет: 

Арменска общност: Рупен Крикорян

Мюсюлманска общност: Бирали Бирали

Протестантска общност: Николай Неделчев

Католическа общност: Петко Вълов

Еврейска общност: София Коенова

 

Д-р Камелия Славчева – секретар по организационната дейност

Д-р Марсел Израел, ктн – секретар по международната дейност