Ръководство на Национален Съвет на Религиозните Общности в България (НСРОБ)

На Общото събранеие на НСРОБ на 05.03.2015 е избрано ново Ръководство на Националния Съвет на Религиозните Общности в България (НСРОБ)

 

Проф. д-р Рупен Оханес Крикорян – Председател на УС

 

Състав  на Управителен Съвет: 
Николай Григоров Неделчев
Петко Николов Вълов
Бирали Мюмюн Бирали
София Алфред Коенова

 

Д-р Камелия Славчева – секретар по организационната дейност

Д-р Марсел Израел, ктн – секретар по международната дейност